Vikten av en bra kroppshållning!

Är du medveten om hur du sitter? Kan man må bättre genom att utvekla sin hållning? Vad formar vår kroppshållning genom livet?

Denna unika och spännande föreläsning ger deltagarna en helt ny syn på ett av livets mest självklara saker.

Program
1. Sitta, stå och gå
Detta pass fokuserar på hur man bäst utvecklar en bra hållning i olika dagliga situationer så som på jobbet. Genomgång av hållningens naturliga linjer.

2. Träna rätt
Denna del innehåller praktiska råd och tips avseende träning, stretching och avslappning. Även tips om hur vardaglig stress kan undvikas.

3. Praktiska övningar
Genomgång av enkla övningar för fot, ben och bål samt balansövningar som kan utföras på jobbet eller i hemmet.

4. Elegans eller fåfänga?

Elegans förväxlas ofta med fåfänga och arrogans – detta är ett stort misstag!

5. Ta plats! – Hållning och självförtroende
Vad säger din kroppshållning om din personlighet? Hur vill du bli uppfattad av omgivningen. Våga ta plats!


”Ethos – logos – pathos”
- Vem vill du vara?
- Hur kan du övertyga?
- Vilka känslor vill du väcka?

High Heel School har utvecklat unika föreläsningar och kurser på temat ”Kroppsretorik”.

Syftet med kurserna är att deltagarna ska få en större förståelse för sitt personliga kroppsspråk och öka medvetenheten om vilka signaler det sänder. Såväl kurser som föreläsningar kan genomföras individuellt och för grupper.

Kontakta oss för mer information.

Fakta
Éthos är grekiska och innebär den karaktär eller personlighet som talaren vill tillskriva sig/vara för att vinna åhörarnas intresse, välvilja och förttroende.

Lógos betyder tal, ord, argumentation och är ett av de tre medlen för att övertyga tillsammans med Éthos och Pàthos.

Páthos är det starka känslorna, "affekter" eller "passioner" som en talare försöker väcka hos sina åhörare och utnyttja för att övertyga dem.


      

 

Copyright High Heel School